Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành - Golfbeer

GolfBeer là Bia thủ Công hiên đang cung cấp tại các sân Golf trong cả nước và Quốc Tế,

Chính sách bảo hành Bia uống không ngon trả lại? Bia Uống Không thích trả lại?

Nếu thấy có hiện tượng nhiều bọt là do quán trình bảo quản chưa tốt? quán trình để lạnh chưa sâu? và Bia Lên Men Nhiều dẫn đến Bia Đục

Bản quyền © 2020 Golfbeer. Bảo lưu mọi quyền
error: Content is protected !!