» Từ khóa sản phẩm » Bia Tươi

Bia Tươi

Bia Tươi

BIRDIE PILSNER

BIRDIE PILSNER

330ml | ALc. 4,5% V/v | IBU: 15

85.000 Đặt hàng ngay
HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

85.000 Đặt hàng ngay

SẢN PHẨM VỪA XEM

BIRDIE PILSNER

BIRDIE PILSNER

330ml | ALc. 4,5% V/v | IBU: 15

85.000 Đặt hàng ngay
HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

85.000 Đặt hàng ngay
EAGLE IPA

EAGLE IPA

330ml | ALc. 6% V/v | IBU: 50

85.000 Đặt hàng ngay
Bản quyền © 2020 Golfbeer. Bảo lưu mọi quyền