» Tại sao Bia Par Wheat Ale lại có nhiều nhãn và nhiều màu ?

Tại sao Bia Par Wheat Ale lại có nhiều nhãn và nhiều màu ?

Tại sao Bia Par Wheat Ale lại có nhiều nhãn và nhiều màu ?

Tại sao Par Bia Wheat Ale lại có nhiều Nhãn và Nhiều Màu Sắc như vậy?

Cũng thật là thú vị, kinh doanh và Golfbeer có nhiều điểm đặc biệt và khác biệt,…

Thật là thú vị Tôi làm tất cả nhãn bên ngoài cho Par Beer, nhưng bên trong cùng chất lượng, cùng loại par bia, nhưng nhiều nhãn khách nhau. Cũng như 1 Golfer có mặc áo nhiều màu sắc… nhưng bên trong vẫn là golf thủ đó, đó là câu chuyện của Par Beer hơn

 

Par What Ale – Craft Beer – GolfBeer Production

Very Interesting, I making all label outside for par beer, but inside same quality, same  par wheat ale, but many label because the same 1 golfer many clothes, have many colorful… but inside is still that golfer is more story of Par Beer

나는 파 맥주를 위해 외부에 모든 라벨을 만들지 만 내부에는 동일한 품질, 동일한 맥주 파, 동일한 1 골퍼가 가깝고 색상이 많기 때문에 라벨이 많습니다. 하지만 내부에는 여전히 파 맥주에 대한 이야기가 더 많은 골퍼가 있습니다.

Tin tức liên quan
Thành phần nguyên liệu để Nấu Bia Thủ Công GolfBeer

Thành phần nguyên liệu để Nấu Bia Thủ Công GolfBeer

Bia là 1 loại đồ Uống Có Cồn như bao loại đồ Uống khách, Nhưng tại sao Bia Thủ Công...

Đọc thêm
Tặng Bia Tiệp Nhập Khẩu – Zubr (Số lượng có hạn)

Tặng Bia Tiệp Nhập Khẩu – Zubr (Số lượng có hạn)

Bia Tươi Nhập Khẩu Bia Zubr là một trong những thương hiệu bia truyền thống "của Séc", và bản thân...

Đọc thêm
Đặc điểm Bia Tươi của GolfBeer

Đặc điểm Bia Tươi của GolfBeer

GolfBeer là Bia Tươi - Bia Thủ Công là loại bia đặc biệt được các Chuyên Gia Nấu Bia  Nấu...

Đọc thêm
Bản quyền © 2020 Golfbeer. Bảo lưu mọi quyền