HIO Amber Ale

85.000

HIO Amber Ale (The Lucky Beer) Alc 5,5%, IBU 35.

HIO Amber Ale là dòng bia đặc biệt được chuyên gia của GolfBeer sáng tạo nhằm tôn vinh người ghi điểm HIO là người có 1 cú đánh bóng 1 lần vào hố tiêu chuẩn Par3 đây là sản phẩm vô cùng Lucky Beer để chúc mừng Người chơi Golf vừa có Tài Năng và Nhiều May Mắn.

BIa được nấu từ 3 loại Malt Đại Mạch và 6 loại hoa bia Hảo Hạng, ủ lên men nổi 2 lần, kết hợp 1 chút mật mía, Bia có màu Hổ Phách ( Amber ) vị ngọt nhẹ, hương thơm đặc trưng của Rượi Rum đầy Hứng khởi dành cho người sành Bia Thủ Công.

HIO Amber Ale – The Lucky Beer; Alc 5,5%, IBU 35

HIO Amber Ale is a special beer with slogen The Lucky Beer line created by Golf Beer experts to honor the HIO scorer who has 1 shot into the Hole, That’s standard Par3 hole. This is an extremely Lucky Beer product to congratulate Golfers. Both Talented and Lucky.

The beer is brewed from 3 types of Malt and 6 types of premium hops, fermented twice, combined with a little molasses. The beer has an Amber color, a light sweetness, and the typical aroma of Rum. Full of Excitement for Craft Beer connoisseurs. Alc 5.5%, IBU 35.

Amber in English means “Amber” which refers to the luxurious and noble color, and is formed from drops of resin that have fallen into the ground over thousands of years of formation and fossilization.

 

HIO 앰버 에일 – 행운의 맥주; Alc 5.5%, IBU 35

HIO 앰버 에일(HIO Amber Ale)은 골프 맥주 전문가들이 홀에 1타를 넣은 HIO 득점원, 즉 표준 Par3 홀을 기리기 위해 만든 The Lucky Beer 라인이라는 슬로건을 지닌 특별한 맥주입니다. 골퍼들을 축하하기 위한 아주 럭키맥주 제품입니다. 재능이 있고 행운이 있습니다.

맥주는 3종의 맥아와 6종의 프리미엄 홉을 양조하고, 두 번 발효한 뒤 약간의 당밀을 첨가합니다. 맥주는 호박색을 띠고 가벼운 단맛과 럼 특유의 향이 특징입니다. 크래프트 맥주 애호가들을 위한 설렘이 가득합니다. Alc 5.5%, IBU 35.

Amber는 영어로 “Amber”라는 뜻으로 고급스럽고 고상한 색상을 의미하며, 수천년의 형성과 화석화 과정을 거쳐 땅에 떨어진 수지 방울로 형성됩니다.