» Danh mục sản phẩm » Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

ALBATROSS DARK ALE

ALBATROSS DARK ALE

330ml | ALc. 7% V/v | IBU: 35

85.000 Đặt hàng ngay
BIRDIE PILSNER

BIRDIE PILSNER

330ml | ALc. 4,5% V/v | IBU: 15

85.000 Đặt hàng ngay
EAGLE IPA

EAGLE IPA

330ml | ALc. 6% V/v | IBU: 50

85.000 Đặt hàng ngay
HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

85.000 Đặt hàng ngay

SẢN PHẨM VỪA XEM

HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

HIO Amber Ale

85.000 Đặt hàng ngay
ALBATROSS DARK ALE

ALBATROSS DARK ALE

330ml | ALc. 7% V/v | IBU: 35

85.000 Đặt hàng ngay
EAGLE IPA

EAGLE IPA

330ml | ALc. 6% V/v | IBU: 50

85.000 Đặt hàng ngay
Bản quyền © 2020 Golfbeer. Bảo lưu mọi quyền